Archif ar gyfer Rhagfyr, 2005

Dr Who Nadolig

Dydd Llun, Rhagfyr 26, 2005 12:02

Dydd Nadolig wedi dod a mynd. Anrhegion wedi eu hagor, beth arall oedd i’w wneud? Edrych ar Dr Who wrth gwrs. Oedd y mrawd nol am y ‘dolig, ac oedd e ddim yn rhy siwr o’r syniad o wylio Dr Who. Dyw e heb gweld dim o’r gyfres newydd ac felly oedd e’n cofio Dr […]

Dune – Frank Herbert

Dydd Iau, Rhagfyr 22, 2005 21:39

Pan o’n i’n ddisgybl yn yr ysgol, ges i waith cartref wrth yr athrawes Saesneg i ysgrifennu gwerthfawrogiad o nofel glasurol. Y nofel nes i ddewis oedd Dune gan Frank Herbert, nofel nath ennill y wobr Hugo a’r wobr Nebula am y nofel gorau. Oedd yr athrawes Saesneg o’r farn mai nid nofel glasurol oedd […]

Pennod Nadolig

Dydd Mawrth, Rhagfyr 20, 2005 20:38

Wrth i’r bennod Nadoligaidd o Dr Who agosau, mae’r BBC yn parhau i roi fwy o gliwiau i ni drwy roi dolen i wefan Guinevere – cynllun gan dîm o Brydain i ddanfon chwiledydd gofod i’r blaned Mawrth. Mae’n edrych fel fod y stori wedi’i seilio ar prosiect y Beagle2 ond yn lle Prof. Colin […]

Arddangosfa Dr Who

Dydd Mawrth, Rhagfyr 20, 2005 20:23

Ar ddydd Iau, Rhagfyr 22ain fe fydd arddangosfa am y Doctor yn agor yng Nghaerdydd – mae’r mynediad am ddim a fe fydd yn para am ddwy fis. Cynhelir yr arddangosfa yng Nghanolfan Red Dragon ym Mae Caerdydd. Fe fydd cyfle i weld hanes y gyfres a’r cymeriadau dros 40 mlynedd ynghyd a gelynion pennaf […]

Dechrau

Dydd Llun, Rhagfyr 12, 2005 12:26

Helo a chroeso i Bodio’r Bydysawd, gwefan i ddathlu Gwyddonias/ Ffuglen gwyddonol trwy gyfrwng y gymraeg. Y mae’r seiat yn newydd sbon ac felly nid oes llawer arni ar hyn o bryd ond gobeithiwn, hefo eich cefnogaeth chi, y bydd hi fel mos eisley yma erbyn y flwyddyn newydd! Danfonwch storiau fer gwyddonias, sylwadau ac […]