Pennod Nadolig

Wrth i’r bennod Nadoligaidd o Dr Who agosau, mae’r BBC yn parhau i roi fwy o gliwiau i ni drwy roi dolen i wefan Guinevere – cynllun gan dîm o Brydain i ddanfon chwiledydd gofod i’r blaned Mawrth.

Mae’n edrych fel fod y stori wedi’i seilio ar prosiect y Beagle2 ond yn lle Prof. Colin Pillinger gyda’i sideburns mawr mae’r wefan yn rhoi hanes Professor Daniel Llewellyn a’i farf – rhan sy’n cael ein chwarae gan ‘ein Daniel Evans ni’.

Mi fydd y bennod yn cael ei ddarlledu ar nos Sadwrn (dydd Nadolig) am 19:00 ar BBC ONE, ac ar BBC THREE ar Ionawr 1af.

Comments are closed.