Dune – Frank Herbert

Pan o’n i’n ddisgybl yn yr ysgol, ges i waith cartref wrth yr athrawes Saesneg i ysgrifennu gwerthfawrogiad o nofel glasurol.
Y nofel nes i ddewis oedd Dune gan Frank Herbert, nofel nath ennill y wobr Hugo a’r wobr Nebula am y nofel gorau. Oedd yr athrawes Saesneg o’r farn mai nid nofel glasurol oedd hi oherwydd nid nofel megis Dickens, Bronte ac yn y blaen oedd him; fy nadl i oedd mai nofel glasurol oedd hi oherwydd y gwobrau yma.

Pam fod Dune yn gwneud cystal llyfr felly?
Mae nifer o agweddau yn perthyn i’r nofel yma, mae’r stori yn un cryf, bachgen ifanc, nobl yn derbyn ei dynged ac i wireddu’r broffwydiaeth drwy arwain ei bobl (mabwysiedig) i ryddid.
Mae mwy i’r nofel yma na stori yn unig fodd bynnag, mae cymlethdod gwleidyddol a’r math o back-stabbing sy’n cael ei weld mewn gwleidyddiaeth yn bodoli yn y llyfr. Mae’r ymerawdwr yn rhoi’r poisoned chalice i Duke Atreides i roi terfyn ar ei boblogrwydd.

Yn y nofel mae yna grefydd diddorol, mae’r elfen Cristnogol yn cael ei gynrychioli gan yr Orange-Catholic Bible, sy’n cyfleu’r syniad fod y math o ddrwgdeimlad a welir mewn llefydd megis Gogledd Iwerddon yn rhywbeth a fodolwyd yn y gorffennol yn unig. Mae brodorion (y Fremen) y blaned (Dune neu Arrakis) yn amlwg yn bobl sydd wedi eu dylanwadu gan ddiwylliant a chrefydd yr Arabiaid.

Mae’r holl eco-system yn perthyn i blaned Arrakis yn un diddorol a chymleth hefyd. A ddylid ceisio dyfrhau’r blaned? Os felly bydd y gallu i deithio rhwng y ser yn diflannu. Os nad yn dyfrhau’r blaned ni fydd holl freuddwydion a proffwydaethau’r Fremen yn cael eu gwireddu.

Yr unig ffordd o fedru cyfleu yn llwyr y raddfa epig a mawreddog sy’n bodoli yn y nofel yma yw trwy ei ddarllen hi. Joiwch!

Un sylw i'r cofnod “Dune – Frank Herbert”

  1. Meddai Rhys:

    Dyna eisaiml gwych o amherthnasedd y sustem addysg!

    Y ffilm oedd y cyntaf i mi weld a meddyliais ei fod yn wych. Wnes i ddim darllen y nofel tan rhai blynyddoedd wedyn, ond mi fwynheiais hwnnw’n fwy fyth. (Brynnes i’r gm cyfrifiadur Dune2 i’m MegaDrive yn y canol hefyd)