Dr Who Nadolig

Dydd Nadolig wedi dod a mynd. Anrhegion wedi eu hagor, beth arall oedd i’w wneud? Edrych ar Dr Who wrth gwrs. Oedd y mrawd nol am y ‘dolig, ac oedd e ddim yn rhy siwr o’r syniad o wylio Dr Who. Dyw e heb gweld dim o’r gyfres newydd ac felly oedd e’n cofio Dr Who fel plentyn. Cysgu nath e’ drwy’r holl beth.

Weles i fe ta beth. Gwd thing o’n i’n meddwl, David Tennant yn neud jobyn reit dda o fod yn Ddoctor, ddim yn rhy debyg i Ecclestone, ac felly yn dod ac agweddau newydd i’r cymeriad. Ambell beth gwleidyddol ynddo fe hefyd (tic mawr i Russel T felly) megis y rhan lle roedd Harriett Jones yn gwrthod gadael i’r Unol Daleithiau gymryd drosodd ac arwain y byd i ryfel yn erbyn y bois drwg.

Ar y diwedd wedyn roedd y rhan am Torchwood (sydd o bosib yn mynd i fod yn spin-off yn cynnwys Captain Jack glywes i) yn ddiddorol, am un peth mae hi wedi dangos y ffordd mae Harriett Jones wedi newid ers iddi fod mewn pwer, a’r bwlch sy’n tyfu rhyngddi hi a’r doctor. Y rhan mwyaf diddorol i fi oedd y gwn laser mawr nath saethu’r bois drwg. Ble gwelwyd hwn o’r blaen? I ffanatig Star Wars megis myfi, nid cwestiwn caled mohono, dyma’r gwn laser mawr oedd yn ganolog i’r ddau Death Star, yn A New Hope a Return of the Jedi! Ac wrth gwrs fe dorrwyd llaw y doctor bant mewn brwydr cleddyf lan yn y cymylau, Cloud City, Bespin yn Empire Strikes Back. Y trydydd cysylltiad amlwg gyda Star Wars oedd pan daflodd y doctor yr oren at y botwm i ladd y bachan drwg, roedd hwn yn atgoffa dyn o’r brwydr rhwng Luke Skywalker a’r Rancor yn Return of the Jedi lle mae Luke yn taflu penglog at fotwm ar y wal i ollwng y drws ar wddf y Rancor.

Fi’n siwr bydd mwy am y doctor newydd wrth i’r gyfres newydd agosau yn y gwanwyn. Un peth bach, cofiwch, bydd y Cybermen nol. Gwd nawr.

Comments are closed.