k. J. Parker

Yn ddiweddar darganfyddais awdur ffantasi newydd, roedd hyn yn beth newydd i mi. Rhoddais gyfle i ffantasi nol yn fy arddegau (ar y pryd roedd rhyw fath o rennaisance ffantasi, gan ddarllen nifer o lyfrau megis rhai Margaret Weiss a Tracy Hickmann. Yn anffodus roeddwn yn teimlo fod rhain yn eithaf diflas, a fod yr holl gymeriadau yn rhai stereotypical ffantasi. Roedd yr hen ddewin, braidd yn ddwl, ond yn gwbod popeth mewn gwirionedd. Y Rhyfelwr mawr cryf, araf braidd, ond calon o aur. Corrach mewn strop ag elf nobl wrth rheswm (er yn draddodiadol yn casau eu gilydd, yn ffrindiau mewn gwirionedd). Ac yna roedd marchog yn brwydro yn erbyn gorffennol anhysbys, ond du. Dewin ifanc wedyn, oedd yn rhoi ei ddoniau hyd a lledrith o flaen ei ffrindiau. I orffen y grwp byddai cymeriad bach plentynaidd, blydi niwsans a bod yn berffaith onest!

Rip off braidd o Lord of the Rings oedd nifer o’r llyfrau ffantasi yma, a rhaid dweud fy mod wedi colli diddordeb yn y maes, ac heb magu ysgogiad i ddarllen Lord of the Rings, heb son am unrhyw beth arall yn y maes.

Rhyw ddwy flynedd yn ol, fodd bynnag fe newidodd hyn, wrth i mi ddod ar draws un o’m hoff awduron i bellach.
Roeddwn wrthi’n potshan rownd Waterstones yn Abertawe (ffordd da o basio prynhawn diflas yn fy marn) pan welais lyfr o’r enw Shadow gan K. J. Parker. wrth i mi godi a darllen cefn y llyfr, fe’m cydiwyd gan wefr. Roedd i’w weld yn syniad hollol newydd ( i mi ta beth). Cydiais yn fy llyfr ac i’r til a mi.
O fewn deuddydd, roeddwn wedi cwpla’r peth ac ishe darllen mwy ganddo.

Yn syml, stori am fachan yn dihuno mewn pwll o fwd a baw a llacs ar ol rhyfel, heb unrhyw gof o bwy ydyw. Wrth i’r stori ddatblygu, mae’n ymddangos y gallai fod yn un o nifer o bethau (gan gynnwys y duw sy’n dod a diwedd y byd!). Darllenais gweddil ei drioleg yn eiddgar, gan fwynhau pob tudalen. Wrth edrych o gwmpas dyma fi’n darganfod trioleg arall ganddo, sef y Fencer Trilogy . Mae hwn eto yn lyfr llawn syniadau diddorol, y syniad canolog i gychwyn y llyfr yw fod cyfreithwyr y ddinas yn penderfynnu tynged achosion trwy frwydro i farwolaeth mewn gornest cleddyfa yng nghrombil y llys. Gwych. Mae’r prif gymeriad (Bardas Loredan) yn un hynod o hoffus, ond eto yn arbennig o ffiaidd yr un pryd. Gwir anti-hero felly.

rwyf wedi darllen y cyntaf o’i gyfres newydd, sef The Engineer Trilogy ac nawr mae angen i mi aros tan gaeaf 2006 am ran dau.

Allai ddim aros cyhyd. Bydd rhaid ail-ddarllen y ddau drioleg arall.

Comments are closed.