Y Doctor a’r Cynrhon Cymreig

Yr wythnos nesaf, mi fydd BBC FOUR yn darlledu stori 6-pennod o Doctor Who, fel rhan o’i wythnos arbennig yn edrych nôl ar y flwyddyn 1973. Jon Pertwee oedd yn chwarae rôl y Doctor yn y flwyddyn yma.

Mae’r stori The Green Death yn cymeryd lle ym mhentre Llanfairfach lle mae’r gwastraff o gwmni cemegion lleol, Global Chemicals, wedi llygru y tir a chreu cynrhon anferth gwenwynig. Yn y cyfamser, mae cyfrifiadur o’r enw BOSS sy’n berchen i gwmni Global wedi mynd yn wallgo ac am orchfygu’r byd (wrth gwrs).

A fydd y Doctor yn gallu achub y dydd unwaith eto? Gwyliwch y pennodau ar BBC FOUR dros dri diwrnod – Ebrill 3ydd i’r 5ed am 19.10 bob nos.

Comments are closed.