Invasion (rhan 2)

Wel mae Invasion ar ben ers dros wythnos bellach. Cyfres deledu wnes i ei fwynhau’n fawr. Roedd fformat y sioe yn galluogi’r cymeriadau i ddatblygu’n araf ac yn llawn mewn ffordd nad yw’n bosib mewn ffilm.

Roeddwn yn hoff iawn o’r suspense yn y gyfres, ac am dipyn nid oeddwn yn siwr os un o’r arwyr neu un o’r dihirod oedd y Sheriff (Underlay). Erbyn diwedd y gyfres roedd y ddau prif gymeriad (yr arwr amlwg, Russell, a’r Sheriff) wedi uno i ymladd yn erbyn y dihiryn.

Cynllun y dihiryn oedd i greu cymaint mwy o hybrids ac y medrai, yn ystod ail storm. Dyma Russell ac Underlay yn gwrthdaro yn ei erbyn. Yn ystod yr ymladd a’r storm saethwyd gwraig beichiog Russell (Larkin) ar ddamwain. Mewn ymgais i’w hachub fe aeth Underlay a hi i’r dwr mewn diweddglo fyddai’n cael ei ddisgrifio fel cliffhanger yn Saesneg. Gorffennodd y gyfres gan adael ni, y gwylwyr, yn ansicr pe bai Larkin wedi ei chymryd a’i throi mewn i hybrid ai peidio. Yna daeth y brif sioc, bydd dim eglurhad yn ystod y tymor nesaf, bydd dim tymor nesaf. Mae Invasion wedi cael ei ganslo. Bydd rant am hyn y tro nesaf i mi gyfrannu.

Marciau: Y gyfres 8/10
Y bobl nath canslo fe 1/10

[O.N. o leiaf mae cyfres 2 o Lost mlaen, a mae Lost yn well na Invasion]

Comments are closed.