Dihirod Arswyd Clasurol

Pethau od yw ffilmiau Werewolf.
Mae Dracula wedi bod yn un o’r dihirod mwyaf dylanwadol mewn ffilmiau ers 1922, a’r ffilm seminal hwnnw, Nosferatu. Buodd Dracula yn gymeriad mor fawr (yn arbennig gyda Bela Lugosi a Christopher Lee), ei fod wedi llwyddo i gynnal cwmni ffilmiau Hammer yn Lloegr am dros ddegawd. Bach yn shit aeth pethau yn y diwedd, a troi’n soft-porn-aidd braidd, gyda ffilmiau megis Vampire Lovers, Countess Dracula, Twins of Evil ac eraill yn canolbwyntio mwy ar merched pert hanner noeth nac ar plot safonol. Serch hynny maent yn ffilmiau da, ar ol noson o tanco lawr y dafarn. Dim plot, bronnau – ffilm gwych i feddwyn!

Ymlaen wedyn i’r ffilmiau mwyd diweddar, y fersiwn o Dracula gyda Gary Oldman, wedyn ffilmiau mwy modern megis Blade yn llwyddo i symud y genre ymlaen.

Frankenstein yn gymeriad diddorol arall (neu i fod yn fwy cywir y monster, gan mai’r Doctor oded Frankenstein). Eto Hammer wedi gwneud lot o ffilmiau am y dihiryn yma, gyda Bela Lugosi eto yn chwarae rhan, ac yna’r enwog Boris Karloff. Roedd Karloff wedi cael y fath effaith nes fod bron pawb yn meddwl am y dihiryn gyda bolltau mawr yn dod mas o’i wddwg.
Mae llai o sgop i chwarae gyda’r cymeriad yma i’w gymharu a’r vampire, serch hynny gellir dadlau fod nifer o ffilmiau megis Universal Soldier a’r holl storiau genetic engineering yn riff ar thema Frankenstein (neu Island of Dr Moreau gan H G Wells o bosib).

Dyma ni felly yn cyrraedd y Werewolf, ac yn dychwelyd i’r frawddeg agoriadol.
American Werewolf in London. 4 gair, i lawer dyma’r ffilm arswyd gorau erioed (ac ar y rhestr o ffilmiau rhaid eu gwylio – hmmm falle bydd rhaid gwneud un o rhain), yn sicr hwn yw’r ffilm werewolf gorau erioed. Wedi dweud hynny, rhaid edrych ar gymhariaeth. Dyw’r werewolf byth wedi cael yr un chwarae teg a’r ddau ddihiryn arall, a neb yn taflu arian mawr i wneud ffilm o’r pwnc yma. Ffilmiau Indie yw’r mwyafrif, gyda rhai megis Ginger Snaps a Dog Soldiers yn cyfrif (yn fy marn i) fel ffimiau Indie.

Heno wylies i Cursed, gyda Christina Richi. Bachgen a’i brawd yn cael eu cnoi gan werewolf, yna yn goroesi trwy ladd y dihiryn. Stoc horyr a gweud y gwir. Mae rhywbeth am Christina Richi fi’n lico, felly ar y sail ‘na o’dd hi’n werth gweld. O ran plot, cachu braidd. Ar wahan i Christina Richi, rhan gorau’r ffilm oedd pan oedd y ci hoffus, addfwyn, neis wedi troi mewn i were-gi. Gwych.

Ginger Snaps yn ffilm diddorol, ond methedig. Yn ol y son mae Ginger Snaps Back yn warthus, sai wedi gweld e’, felly allai ddim gweud. Mae Ginger Snaps yn alegori llawer rhy amlwg o’r glasoed, mae’r merched yn dechrau eu mislif ar ol cael eu cnoi hefyd, rhag ofn ein bod ni wedi colli’r pwynt yna! Ar y cyfan mae’n romp bach digon diddorol, ond ddim yn werth gwneud pwynt o’i weld.

Dog Soldiers wedyn, eto ffilm digon diddorol, ond eto yn fethedig ar lawer o lefelau. Yr FX yn warthus am un peth, mae gweld anghenfil sydd yn amlwg yn latex ddim yn ddigon i roi ofn i rhywun dyddiau hyn. O ran y plot, mae e’ ychydig fel fersiwn cachu o Assault on Precinct 13 gyda pobl yn gwisgo pen ci, ac wedi lleoli mewn fforest yn yr Alban.

Mae angen ffilm Werewolf da i gystadlu gyda American Werewolf in London. Nid American Werewolf in Paris yw hi, er fod yr hyfryd Julie Delpy yn hwnnw. Efallai fod angen lleoli Werewolf Americanaidd yng Nghymru rhywle?

Beth am American Werewolf in Rhyl?

2 Sylw i'r cofnod “Dihirod Arswyd Clasurol”

  1. Meddai sanddef:

    Difyr oedd ail ffilm Dracula Christopher Lee, lle mae’r actor yn peidio dweud yr un gair trwy’r ffilm (dim ond hisian fel cath wnaeth o)! O ran ffilmiau lycanthropig “Underworld” (y cyntaf) sy’n defnyddio’r FX gorau, ond dw’i’n hoff iawn o “Silver Bullet” hefyd. Ond mae hiwmor Dog Soldiers yn ddifyr, yn enwedig pan mae’r milwr yn gweiddi ar y blaidd-ddynion: “come on then if you think you’re hard enough”.

  2. Meddai Rhodri ap Dyfrig:

    Wyt ti wedi gweld y ffilm Ffrengig “Brotherhood of the Wolf” gan Christophe Gans? Ella buaset ti’n hoffi honno. Werth teirpunt i’w rhentu yn sicr.

    Be am Teenwolf? 😉

    Da chi di gweld “Wolf” Jack Nickolson? Dwi heb ond clywais ei bvod yn weddol.