Resurrection gan Arwen Elys Dayton

Awdures Americanaidd ysgrifennodd y llyfr yma, dalodd yr enw fy llygaid am ei fod yn ymddangos yn enw o dras Cymraeg. Fodd bynnag, doedd dim son am unrhyw hanes Cymraeg amdani, mae’n debyg fod ei mam yn hippy ( geiriau hi nid fi) ac wedi ei henwi ar ol y cymeriad o Lord of the Rings.
Ta beth, mlaen a’r adolygiad o’r llyfr.
Llyfr a syniad diddorol, er ddim yn un newydd o bell ffordd (gweler y ffilm Stargate fel esiampl), yn y stori mae planed arall (Herrod – ha ha doniol iawn) gyda pobl humanoid yn byw arni, er bod lliw eu croen yn fwy llwyd na ni. Tua pum mil o flynyddoedd yn ol fe ddatblygwyd dukk o deithio’n gyflymach na golau gan y bobl yma, ac fe ddanfonwyd llong ofod i’r ddaear. Glaniodd y llong yma yn yr Aifft. Tua’r un adeg fe fu rhyfel a chollwyd y dechnoleg yma.
Mae’r stori yn symud yn ol a mlaen rhwng y gorffenol pell a’r presennol er mwyn trial cynnal y diddordeb, ac fe lwyddodd yn hynny o beth.
Prif arf y llyfr yma i’r awdures wedi ymchwilio’n fanwl i grefydd, gwleidyddiaeth, pensaerniaeth ac ati’r cyfnod (Aifft hynny yw, nid y blaned Herrod!). Y syniad tu ol y llyfr yw fod y bobl yma o Herrod wedi cyrraedd y ddaear ac wedi adeiladu’r Great Pyramid, a taw dyna pam mai hwn yw’r unig esiampl o’i fath.
Fel soniais uchod dyw’r llyfr ddim mor unigryw ac y hoffai fod, er yr oedd yn un ddigon hawdd i’w ddarllen. Gwendid mwya’r llyfr oedd y ffordd oedd pobl yn gallu newid eu teimladau mor gyflym e.e. y brif arwres yn rhannu’r daith gyda’i chariad, pymtheg mlynedd mewn i’r siwrne mae yntau’n marw. Wedi cyrraedd y Ddaear mae hi’n cwympo mewn cariad a rhywun arall!

Rwy’n falch nes i ddarllen y llyfr, achos mae hi tro’n werth rhoi cyfle i dalent newydd. Rwy’n falch hefyd fod y llyfr ar gael yn y llyfrgell, achos dwi ddim yn siwr os oedd hi’n werth talu amdani!

Comments are closed.