David Gemmell – Heddwch i’w lwch

Bues i byth yn ffan mawr o lyfrau ffantasi yn ystod fy arddegau a’m hugeiniau, dries i ddarllen Lord of the Rings, ond heb ei fwynhau rhyw lawer (bellach rwyf wedi ei gwblhau, ac a bod yn onest ddim yn credu ei fod yn haeddu’r holl heip – ond ‘na fe, barn personol yw hynny).
Tra’n crwydro o gwmpas llyfrgell Llandeilo, mi welais lyfr gan y diweddar David Gemmell sef The Swords of Night and Day. Mi wnes i fwynhau’r llyfr yn arw, a dyma fi’n dechrau darllen cymaint o’i lyfrau ac y medrwn.
Mae David Gemmell wedi ysgrifennu nifer o lyfrau o safon uchel iawn, ond ei gyfres Drenai yw’r rhai mwyaf poblogaidd. Un o’r pethau rwy’n hoffi am arddull David Gemmell fel awdur yw’r ffordd cymhleth o gymeriadu sydd ganddo. Nid pobl da iawn yw’r arwyr, mae ‘na ochr dywyll iddyn nhw, yn aml ochr cas iawn. Ar y llaw arall yn aml dyw’r gelynion ddim yn ystyried eu gweithredoedd yn rhai evil, ond yn hytrach yn tybio mai dyma’r ffordd orau i weithredu dan yr amgylchiadau.
Cyfres arall diddorol ag ysgrifenwyd gan Gemmell oedd cyfres y Rigante. Cyfres diddorol yn olrian clan o dras y Keltoi. Fel gellir dychmygu mae chwedlau celtaidd yn chwarae rhan amlwg yn y nofelau yma.
Tuag at diwedd ei yrfa, a Gemmell druan yn dioddef o gancr, penderfynodd ymgipris a’r sialens o ysgrifennu stori Troi mewn un trioleg swmpus. Mae’r cyntaf o’r rhain Lord of the Silver Bow mas eisoes, a’r ail Shield of Thunder fod mas ym mis Medi. Darllenias y cyntaf o’r rhain ar ddechrau’r Haf, a gwledd o lyfr oedd hi, yn bleser i’w ddarllen. Byddaf yn sicr yn darllen yr ail pan ddaw mas. Y trueni mawr yw fod David Gemmell wedi trigo bellach, heb i neb fod yn siwr a wnaeth gwblhau’r drydedd o lyfrau Troi. Mi glywais mae ond rhyw 70 tudalen a gwblhawyd. Mae hyn yn drueni mawr ar nifer o lefelau; ar lefel personol, hunanol ni fydd yn bosib i mi orffen darllen y drioleg; ar lefel mwy, breuddwyd Gemmell oedd i gwblhau’r drioleg, ac mae’n bechod ni fydd person roddodd cymaint i fyd lenyddol ffantasi yn cael gwireddu ei freuddwyd.

David Gemmell 1948 – 2006 Heddwch i’w lwch. Mae’r byd ffantasi llenyddol yn le tlotach hebddo.

Comments are closed.