A Cantickle for Leibowitz – Walter M. Miller jr

Mae Walter M. Miller jr yn fwy adnabyddus am ei storiau byrion nac am ei nofelau. Yn wir dim ond dau nofel y mae wedi eu hysgrifennu, sef A Cantickle for Leibowitz lle ennillodd Miller y wobr Hugo, a’r ail lyfr yn y gyfres sef St Leibowitz and the Wild Horse Woman. Cyhoeddwyd yr ail nofel wedi iddo farw ym 1996. Rhaid cyfaddef nad ydwyf wedi darllen yr ail hyd yma, yn bennaf am nad ydwyf wedi ei weld mewn siopau llyfrau cyfagos.

Llyfr Post-apocalyptic yw’r nofel yma, wedi ei hamseru yn dilyn rhyw gyflafan enfawr. Er nad yw’n dweud yn union beth oedd y gyflafan, yr awgrym yw taw’r defnydd o arfau niwclear oedd yn gyfrifol.

Mae’r llyfr yn dechrau drwy ddilyn mynachod sy’n gyfrifol am geisio cadw’r holl lyfrau a’r gwybodaeth yn ddiogel yn ystod yr oes dywyll sy’n dilyn y gyflafan. Mae’r llyfr yn neidio ymlaen bob hyn a hyn wrth i dechnoleg y byd cael ei ail-greu, ond yr un problemau rhyfelgar sy’n peri problemau i’r byd.

Neges afrwynebol syml sydd i’r llyfr, mae angen i bobl newid eu hagweddau i fedru cael undod bydol.

Llyfr arbennig o dda yn fy marn i, llawn gwerth ei ddarllen.

Comments are closed.