Ffilmiau Arswyd rhad

Rwyf fi yn ffan mawr o ffilmiau arswyd sydd a cylli isel, ac wedi bod ers i mi weld yr anfarwol Evil Dead a Bad Taste pan yn fyfyriwr.

Yn ddiweddar fe ges i deledu lloeren wedi osod yn y ty, ac yn edrych mlaen yn fawr i weld rhai o’r ffilmiau yma ar y sianel Zone Horror. Dyma’r ffilm bues i’n aros am cyhyd yn dod mlaen wythnos neu ddau nol. Vampires vs Zombies. Gwych meddyliais i’m hun, a dyma fi’n ymgartrefi ar y soffa. Am sioc! Nid ffilm o safon Evil Dead, nac ychwaith Bad Taste oedd hi, ond hytrach rhywbeth rhyfedd iawn, ffilm amlwg yn rhad tu hwnt, ond dim llawer o blot iddi chwaith, lot o yrru o gwmpas a lladd ar hap. Falle ddylen i gael pip arall arni cyn penderfynnu os oedd hi’n dda neu beidio.

Ffilm arall oedd ar y sianel Zone Horror yn ddiweddar oedd Nude for Satan. Wrth weld yr enw roeddwn yn benderfynnol fy mod am ei hoffi. Yn anffodus bu rhaid i mi newid fy meddwl ar ol ei gwylio, cachu di-sens oedd hi. Fe’m siomwyd.

Comments are closed.