Torchwood

Pan yn son am rhaglen Nadolig Dr Who yn gynharach yn y flwyddyn, soniais am y ffordd yr oedd y rhaglen wedi rhoi rhyw fath o nod and a wink i’r rhaglenni Nadolig (Star Wars yn bennaf) a fu mlaen pan oeddwn yn blentyn. Bellach a finnau wedi gweld y ddau rhaglen cyntaf o Torchwood, dyma fi’n dechrau tybio ai diffyg dychymyg Russell T Davies yw’r broblem? Roedd y rhaglen yma i weld yn un derivative iawn i fi.

Yn y rhaglen cyntaf, roedd un o’r prif gymeriadau (Gwen) wedi gweld a chlywed rhywbeth na ddylai ei weld na chlywed. Hwn yn atgoffa dyn o’r rhaglen cyntaf yn y gyfres Buffy the Vampire Slayer, lle mae Xander yn gorglywed Buffy a Giles yn trafod.

Mae hi wedyn yn cwrdd a prif berson rhyw gymdeithas cudd sy’n cymryd pethau aliens ac yn eu defnyddio “er lles” dynoliaeth. Hmmm, cymeriad Will Smith yn Men in Black unrhywun?

Tua diwedd y rhaglen dyma gymeriad, oedd wedi ymddangos y byddai’n prif gymeriad, yn marw. Eto, rhywbeth wnaeth Joss Whedon yn rhaglen cyntaf Buffy trwy ladd y cymeriad Jessy, ac wedi ei wneud gyda Doyle yn ystod y gyfres cyntaf o Angel.

Roedd llawer o’r golygfeydd, o uwchben dinas Caserdydd yn atgoffa dyn am y dull o ffilmio cafwyd yn Angel yn arbennig. Pe bawn i’n crynhoi’r rhaglen cyntaf gellid dweud mai tri chwarter Joss Whedon ac chwarter Men in Black gydag ychydig o arddull Belonging gyda’r acenion a’r rhegi.

Ymlaen wedyn at yr ail raglen, rip-off arall oedd hwn yn fy marn i, y tro hwn dwyn un o storiau The Outer Limits. Yn y stori yma mae cymeriad o’r enw Carys (fel Alyssa Milano yn The Outer Limits) yn cael rhyw alien yn cymryd dros ei bywyd, ac yn mynd rownd yn shelffo pobl! Yr unig peth am y stori wreiddiol oedd y ffaith bod Alyssa Milano mor brydferth, doedd y stori ddim yn un arbennig o ddiddorol nac ychwaith yn un arbennig o wreiddiol. Felly yn fy marn i fe wnaeth Russell T rip-off o rhywbeth oedd yn eithaf second-rate i ddechrau!

Fi’n mawr obeithio fod y pethau yma wedi eu gwneud ar bwrpas i greu rhyw fath o sioc, a profi mae rhwybeth gwahanol i Dr Who ydyw. Os nad yw pethau’n gwella o fewn rhyw 3 rhaglen, wedyn wnai ddim ffwdanu gyda gweddill y gyfres!

3 Sylw i'r cofnod “Torchwood”

 1. Meddai Wash:

  Helo, dwi’n rhagweld y bydd y gyfres yn dilyn patrwm yma;
  1) Creature of the week-angenrheidiol mwyn dangos y math o bethau sy’n dod allan o’r hellmou…sori, “rift”, hefyd er mwyn dod a’r creiriau alien ir amlwg.
  2) Y prif gymeriad (sydd, yn glasurol ddim yn deall natur dyn) yn datblygu ac yn dysgu amdanom, a thrwy hynny yn malio.
  3) Sub-plot sydd yn dod ir berw wrth ir gyfres fynd yn ei flaen (e.e bad wolf yn dr who a…well…pob tymor o popeth mae joss whedon wedi ei wneud o buffy i firefly.
  4)Erm….na’i feddwl am wbath arall toc
  4)

 2. Meddai ceribethlem:

  Fi’n cytuno mai rhyw fath o Whedon-esque peth fydd hi, gobeithio ein bod ni’n anghywir.

 3. Meddai Blewyn:

  Hei pobls ffacin cyfres teli sci-fi ydy o nid War & Peace ! Flash Gordon ar gyfer oedolion efo chydig o T&A i gael y wancars o flaen y sgrin hefyd i gadw’r rhifau i fyny. O ia a llwyth o stwff gwrywgydiol – clyfar iawn, feiddith neb yn yr ultra-PC BBC ddeud “hei Russell mae dy brogram di’n rech wlyb warthus” neu fi fydden nhw mewn cadwyni cyn medri di ddeud ‘gwrthgwrywgydiol’.