A Sound of Thunder

Stori fer gan Ray Bradbury yw A Sound of Thunder. Stori am ddyn yn mynd nol i’r gorffennol i hela Dinosor. Yn y gorffennol mae rhywbeth yn mynd o’i le sy’n effeithio ar y presennol. Syniad digon cyffredin bellach. Ysgrifennwyd hi gan Ray Bradbury yn y 50au, ac mae dull ysgrifennu Ray Bradbury yn llwyddo i sicrhau fod y stori fer yma yn sicrhau lond cystal effaith hanner canrif ar ol ei hysgrifennu.

Y peth amlwg i’w wneud yw rhyddhau’r stori yma ar ffurf ffilm, yn arbennig yn dilyn llwyddiant yr effeithiau arbennig ar y deinosors yn nhrioleg Jurassic Park. Sylwais fod y ffilm i’w rhentu yn y siop rhentu DVD’s cyfagos, felly dyma fi’n talu fy nhair punt amdani a mynd adre yn barod i’w gweld. Un gair o gyngor sydd gen i ynglyn a gwylio’r ffilm yma.

Peidiwch

Roedd yr effeithiau arbennig yn rhwybeth, ond nid arbennig o dda mohonynt. Ar ol gweld yr effeithiau gwych a gafwyd yn Jurassic Park rhyw ddeng mlynedd yn ol, roedd rhain yn warthus. Roedd yr effeithiau yn y gyfres Walking with Dinosaurs yn well! Roedd y plot yn un gwarthus, yn llawn tyllau anferth, amlwg. Pan gwnaed y camgymeriad yn y gorffennol (sef sefyll ar iar fach yr haf – fel yn y stori gwreiddiol), ni newidwyd y presennol yn syth, ond yn hytrach roedd y newidiadau’n dod mewn tonnau. Yn ol y ddamcaniaeth yma, y rhywogaeth ola i gael eu newid bydda’i rhai olaf i esblygu (duw a wyr pam??) felly dynoliaeth yw’r olaf i newid (handi!). Pan mae’r fenyw yn newid i rhyw feth o squid dynol, mae hi dal i sefyll mewn adeilad mawr wedi ei hadeiladu gan ddynoliaeth. O ble ddaeth yr adeilad felly?

Ffilm gachu, gyda phlot gachu, actio cachu ac effeithiau gachu. Peidiwch a gwastraffu’ch amser ar y fath dwlu!

Un sylw i'r cofnod “A Sound of Thunder”

  1. Meddai Jon Summers:

    Hoff iawn o Ray Bradbury ydwi. The Martian Chronicles, The Illustrated Man, ayyb. Ond heb wedi darllen unrhywbeth gan fe ers blynyddoedd bellach…