Christopher Priest

I’r sawl ohonoch sydd yn darllen y wefan yma yn rheolaidd, fe sylwch mai llyfrau gwyddonias yw un o’m prif ddiddordebau. Rwyf wedi son am nifer o awduron yn y gorffennol, ond am rhyw rheswm heb son am Christopher Priest, er ei fod yn un o’m hoff awduron. Y llyfr cyntaf i mi ei ddarllen gan Christopher Priest oedd A Dream of Wessex, rhyw fath o virtual reality a gafwyd cyn i’r Matrix ei wneud braidd yn passe. Rwyf hefyd wedi darllen The Extremes, Inverted World, Fugue for a Darkening Isle, The Space Machine (oedd yn rhyw fath o sequel i The Time Machine, a War of the Worlds gan H G Wells), a The Dream Archipelago. Mi wnes i fwynhau pob un, er teimlais braidd yn anghyffyrddus gyda’r pwnc hiliol yn Fugue for a Darkening Isle.

Ond y llyfr hoffwn son amdani fan hyn yw The Prestige, er nad ydwyf wedi ei ddarllen! Un o’r llyfrau yr wyf wedi bwriadu ei ddarllen ers tro byd, ond am rhyw rheswm heb gyrraedd yno hyd yma! Nawr mae’r ffilm yn cael ei ryddhau, sy’n serenu Christian (Batman) Bale a Hugh (Wolverine) Jackman, ac yn cael ei lywio gan Christopher (Memento, Batman Begins) Nolan. Rwy’n mwynhau gwaith y ddau brif actor ac yn hoff iawn o ffilmiau (prin) y cyfarwyddwr, felly mae gweld y ffilm yma yn mynd i fod yn dipyn o achlysur i mi! Am y rheswm yma rwyf wedi penderfynnu osgoi’r llyfr am y tro. Gan amlaf pan yn darllen yn llyfr ac yna’n gweld y ffilm rwy’n credu fod y ffilm heb fyw lan i safonau’r llyfra, ac fod lawer o bethau yn ymddangos yn “anghywir” yn y ffilm. Y tro hwn felly byddaf yn gwylio’r ffilm yn gyntaf heb i’r dychymyg cael ei lywio gan ddoniau ysgrifennol Christopher Priest.

Mae cyfweliad diddorol gyda Christopher Priest yn bodoli fan hyn.

Un sylw i'r cofnod “Christopher Priest”

  1. Meddai blewyn:

    Wedi mwynhau y ffilm yma’n arw iawn, ond byswn wedi mwynhau yn fwy dwi’n meddwl petae’r gwahaniaeth rhwng y cymeriad ‘da’ a ‘drwg’ yn fwy amheus. R’oedd yn amlwg fod rhaid i rywbeth ddigwydd erbyn y diwedd er mwyn i’r boi da ennill, gwell fysa wedi cael fy nghadw’n dyfalu pa un oedd am ennill reit tan y diwedd.