Dune: y gyfres teledu v Ffilm David Lynch

Ymddiheuriadau am beidio ag ysgrifennu dim ar y wefan yma ers dipyn. Gwaith wedi bod yn wyllt braidd, ac fi wedi cael adeiladwyr a phlymwyr mewn yn Bethlem Bach. Ta beth, yn ddiweddar ‘wy wedi bod yn hurio’r gyfres deledu Dune o Amazon. Sbel fach yn ol fe wedes i mai Dune oedd (yn fy marn i) ymysg y llyfrau ffug-wyddonol gorau erioed. Fi’n parhau i gredu hyn. Wrth wylio’r gyfres deledu nes i benderfynnu ddechrau ei chymharu hi gyda’r ffilm gan David Lynch.

Mae yna nifer o wendidau gyda’r ffilm, yn bennaf bod cymaint o’r plot wedi ei dynnu mas ac fod rhannau arall wedi newid. Fi ddim yn gwybod beth oedd pwrpas yr arf oedd yn diffetha petha drwy pwer y llais. Oedd y syniad o eiriau gyda pwer iddynt yn un dipyn mwy subtle yn y llyfr. Serch hynny mae yna nifer o gryfderau i’r ffilm. Mae’r cymeriadau yn edrych ac yn swnio’n “iawn”, ac mae rhai o’r set-pieces yn odidog. Ar y cyfan mae’n ffilm weddol fach, ond wedi darllen y llyfr mae’n siomedig iawn.

Ymlaen at y gyfres deledu felly. Mae hwn yn rhyw fath o ddrych i’r ffilm. Mae’n dilyn y llyfr yn agos, ac oherwydd natur teledu mae’r pwyntaiu mwy subtle, megis y gwleidyddiaeth yn fwy effeithiol ynddi. Y trueni yw fod cymaint o’i le ynddi. Mae’r mwyafrif o’r cymeriadau yn “anghywir”. Mae Gurney Halleck yn warthus, ac does dim unrhyw deimlad fod Paul Muad ‘Dib ar y trothwy o rhywbeth mawr iawn. Mae rhai o’r effeithiau yn warthus, yn amlwg mae green screen neu backdrop wedi’i beintio sydd yna! Mae hyn yn golygu ei fod yn anos i gadw hygrydedd yn y stori. Prif beth da y ffilm yw cymeriad y Baron Harkonnen sydd bron iawn yn berffaith.

 Pe gellid cyfuno rhannau gorau’r ffilm gyda rhannau gorau’r rhaglen deledu, efallai byddwn yn cyrraedd rhywle. Oes gan unrhywun rif ffon Peter Jackson? Bydde neb gwell na fe am droi Dune i fewn i epic 3 ffilm o hyd!

Un sylw i'r cofnod “Dune: y gyfres teledu v Ffilm David Lynch”

  1. Meddai Blewyn:

    Heb ddarllen rhaid ers degawd, ond mi welais y gyfres teledu a dwi’n cytuno’n llwyr am Gurney Halleck. Dwi’n cofio fy mod wedi penderfynnu ar yr amser mai siarad am y sefyllfa olew-wleidyddol yn y dwyrain canol oedd Herbert, ond alla i ddim cofio beth oedd yn gwneud i mi feddwl hyn ar yr amser.