Dechrau eto

Cefais fy atgoffa o’r blog yma yn ddiweddar, ac o’r diwedd rwyf wedi darganfod fy nghyfrinair!

Byddaf (gobeithio) yn dechrau postio eto ar Saiffai yn y dyfodol agos.

Gwd nawr.

Ceribethlem

Comments are closed.