Archif ar gyfer Categori 'Nofel'

Christopher Priest

Dydd Mawrth, Tachwedd 7, 2006 19:26

I’r sawl ohonoch sydd yn darllen y wefan yma yn rheolaidd, fe sylwch mai llyfrau gwyddonias yw un o’m prif ddiddordebau. Rwyf wedi son am nifer o awduron yn y gorffennol, ond am rhyw rheswm heb son am Christopher Priest, er ei fod yn un o’m hoff awduron. Y llyfr cyntaf i mi ei ddarllen […]

A Cantickle for Leibowitz – Walter M. Miller jr

Dydd Iau, Medi 7, 2006 18:31

Mae Walter M. Miller jr yn fwy adnabyddus am ei storiau byrion nac am ei nofelau. Yn wir dim ond dau nofel y mae wedi eu hysgrifennu, sef A Cantickle for Leibowitz lle ennillodd Miller y wobr Hugo, a’r ail lyfr yn y gyfres sef St Leibowitz and the Wild Horse Woman. Cyhoeddwyd yr ail […]

The Snow – Adam Roberts

Dydd Mercher, Medi 6, 2006 20:30

Rwyf wedi son ar Bodio’r Bydysawd am y ffordd yr wyf yn hoff o ddarllen. Rwy’n hoff iawn o ddarganfod awdur newydd mewn llyfrgell, am un peth mae’n meddwl does dim risg, yn aml pan fyddaf yn edrych ar lyfrau mewn siop byddaf yn tueddu i brynu awdur yr wyf yn ei adnabod. Dros yr […]

David Gemmell – parhad

Dydd Mawrth, Medi 5, 2006 20:51

Mas o ddiddordeb, y diweddaraf i mi glywed am y drydedd nofel yn nhrioleg Gemmell am Troy yw ei fod wedi cwblhau 70,000 o eiriau, ac ei fod wedi creu crynodeb o’r hyn sydd i ddigwydd yn y pennodau eraill. Mae’n debyg fod y cwmni cyhoeddi wedi trefnu gyda Sylvia Gemmell (gwraig David Gemmell) y […]

David Gemmell – Heddwch i’w lwch

Dydd Mercher, Awst 30, 2006 20:08

Bues i byth yn ffan mawr o lyfrau ffantasi yn ystod fy arddegau a’m hugeiniau, dries i ddarllen Lord of the Rings, ond heb ei fwynhau rhyw lawer (bellach rwyf wedi ei gwblhau, ac a bod yn onest ddim yn credu ei fod yn haeddu’r holl heip – ond ‘na fe, barn personol yw hynny). […]

Resurrection gan Arwen Elys Dayton

Dydd Mawrth, Awst 22, 2006 21:00

Awdures Americanaidd ysgrifennodd y llyfr yma, dalodd yr enw fy llygaid am ei fod yn ymddangos yn enw o dras Cymraeg. Fodd bynnag, doedd dim son am unrhyw hanes Cymraeg amdani, mae’n debyg fod ei mam yn hippy ( geiriau hi nid fi) ac wedi ei henwi ar ol y cymeriad o Lord of the […]

k. J. Parker

Dydd Mawrth, Mawrth 21, 2006 21:23

Yn ddiweddar darganfyddais awdur ffantasi newydd, roedd hyn yn beth newydd i mi. Rhoddais gyfle i ffantasi nol yn fy arddegau (ar y pryd roedd rhyw fath o rennaisance ffantasi, gan ddarllen nifer o lyfrau megis rhai Margaret Weiss a Tracy Hickmann. Yn anffodus roeddwn yn teimlo fod rhain yn eithaf diflas, a fod yr […]

Shadow Warrior – Chris Bunch

Dydd Gwener, Ionawr 6, 2006 21:46

Yn ddiweddar, ddarllenais i gyfres Shadow Warrior gan Chris Bunch. Trioleg am rhyw foi oedd yn byw yn ystod rhyfel bydysawdol. Mae’r llyfr yn dechrau ychydig wedi terfyn y rhyfel rheng dynoliaeth a’r Al’ar. Y peth cyntaf yw enw’r aliens ‘ma. Beth yw’r obsesiwn sydd gyda awduron gwael i gael collnod yng nghanol popeth. A […]

Dune – Frank Herbert

Dydd Iau, Rhagfyr 22, 2005 21:39

Pan o’n i’n ddisgybl yn yr ysgol, ges i waith cartref wrth yr athrawes Saesneg i ysgrifennu gwerthfawrogiad o nofel glasurol. Y nofel nes i ddewis oedd Dune gan Frank Herbert, nofel nath ennill y wobr Hugo a’r wobr Nebula am y nofel gorau. Oedd yr athrawes Saesneg o’r farn mai nid nofel glasurol oedd […]