Archif ar gyfer Categori 'Teledu'

Torchwood

Dydd Llun, Hydref 23, 2006 17:00

Pan yn son am rhaglen Nadolig Dr Who yn gynharach yn y flwyddyn, soniais am y ffordd yr oedd y rhaglen wedi rhoi rhyw fath o nod and a wink i’r rhaglenni Nadolig (Star Wars yn bennaf) a fu mlaen pan oeddwn yn blentyn. Bellach a finnau wedi gweld y ddau rhaglen cyntaf o Torchwood, […]

Invasion (rhan 2)

Dydd Iau, Mehefin 1, 2006 10:32

Wel mae Invasion ar ben ers dros wythnos bellach. Cyfres deledu wnes i ei fwynhau’n fawr. Roedd fformat y sioe yn galluogi’r cymeriadau i ddatblygu’n araf ac yn llawn mewn ffordd nad yw’n bosib mewn ffilm. Roeddwn yn hoff iawn o’r suspense yn y gyfres, ac am dipyn nid oeddwn yn siwr os un o’r […]

Y Doctor a’r Cynrhon Cymreig

Dydd Llun, Mawrth 27, 2006 15:55

Yr wythnos nesaf, mi fydd BBC FOUR yn darlledu stori 6-pennod o Doctor Who, fel rhan o’i wythnos arbennig yn edrych nôl ar y flwyddyn 1973. Jon Pertwee oedd yn chwarae rôl y Doctor yn y flwyddyn yma. Mae’r stori The Green Death yn cymeryd lle ym mhentre Llanfairfach lle mae’r gwastraff o gwmni cemegion […]

Invasion

Dydd Sul, Ionawr 8, 2006 12:58

Rhaglen gwyddonias newydd yn dechrau ar C4 heno, sef Invasion. Byddai’n rhoi adolygiad ohono ar ol ei weld. O’r hyn rwy’n deall hyn yma, rhyw fath o riff ar thema Invasion of the Body Snatchers yw hi. Mae’r gyfres wedi cael adroddiadau da iawn yn yr Unol Daleithiau, felly cawn weld beth yw’r safon pan […]

Dr.Who ‘dolig a’r gwrogi i Star Wars

Dydd Gwener, Ionawr 6, 2006 13:11

Darllenais a diddordeb sylwadau Ceribethlem ynglŷn a’r episode gwych o Dr.Who ar diwrnod ‘dolig cŵ. (Rhagfyr 26, 2005 12:02) Fel unrhyw nyrd werth ei halen, wnes i hefyd pigo fynnu ar y gwrogiad (ai dyma’r air cywir?) i Star Wars pan dorwyd llaw y doctor ffwrdd a la Luke vs Vader, ac hefyd y modd […]

Dr Who Nadolig

Dydd Llun, Rhagfyr 26, 2005 12:02

Dydd Nadolig wedi dod a mynd. Anrhegion wedi eu hagor, beth arall oedd i’w wneud? Edrych ar Dr Who wrth gwrs. Oedd y mrawd nol am y ‘dolig, ac oedd e ddim yn rhy siwr o’r syniad o wylio Dr Who. Dyw e heb gweld dim o’r gyfres newydd ac felly oedd e’n cofio Dr […]

Pennod Nadolig

Dydd Mawrth, Rhagfyr 20, 2005 20:38

Wrth i’r bennod Nadoligaidd o Dr Who agosau, mae’r BBC yn parhau i roi fwy o gliwiau i ni drwy roi dolen i wefan Guinevere – cynllun gan dîm o Brydain i ddanfon chwiledydd gofod i’r blaned Mawrth. Mae’n edrych fel fod y stori wedi’i seilio ar prosiect y Beagle2 ond yn lle Prof. Colin […]